Odchyt, určování a kroužkování ptáků tady denně od 8 do 18 hodin bude předvádět Středisko ekologické výchovy při domu dětí Vila Doris v Šumperku ve spolupráci s Českou společností ornitologickou. Akce je součástí Evropského festivalu ptáků, který se koná tradičně na začátku října - letos ve dvaceti šesti zemích Evropy.

„Zájemci mají možnost získat mnoho informací jak o jednotlivých druzích, jejich životě, ohrožení a možnostech ochrany, tak o fenoménu ptačí migrace,“ zve ředitel České společnosti ornitologické Zdeněk Vermouzek.

Letošní již patnáctý ročník festivalu je ve znamení Mezinárodního roku biodiverzity (přírodní rozmanitosti), který vyhlásila OSN. Dramatický pokles rozmanitosti živé přírody patří mezi hlavní globální problémy současnosti. Týká se samozřejmě i opeřených letců a mezi nimi zejména tažných ptáků, kteří jsou nejvíc ohroženi.