„Kapacita domu se zvláštním určením bude čtyřiatřicet lůžek," uvedl šumperský místostarosta Tomáš Spurný.

Původně se uvažovalo, že nové zařízení bude sloužit starším bezdomovcům, kteří nemají šanci si zaplatit byt či lůžko v domě s pečovatelskou službou nebo v domově důchodců.

Hlavním kritériem ale bude zdravotní stav, takže se zde budou zotavovat lidé, kteří sice již nemusí být v nemocnici, ale ještě potřebují pomoc zdravotnického personálu.

„Většina lidí, kteří žijí na ulici, jsou nemocní. Může se jednat i o ty mladší," dodal první místostarosta Jan Přichystal

V areálu Luže v současné době funguje pod Armádou spásy azylový dům a noclehárna pro muže i ženy. Nový domov se zvláštním režimem se bude nacházet v jednom z objektů, který je nyní téměř nevyužívaný. Na jeho opravu přispěje i šumperská radnice. Ta totiž nemovitosti na Lužích vlastní, před časem je získala bezúplatným převodem od státu.

Tento typ ošetřovatelského domova pro ty nejchudší bude patrně sloužit pro celý Olomoucký kraj. Nejbližší podobné zařízení se nachází ve Frýdku Místku.

„Vzhledem k tomu, že v kraji žádné podobné zařízení není, domnívám se, že kapacita bude rychle naplněna," řekla ředitelka Centra sociálních služeb Armády spásy Alena Krejčí.

Řada bezdomovců nemá nárok na starobní důchod, protože nesplňují podmínky pro jeho přiznání, odkázáni jsou tak na dávky hmotné nouze.

Oprava a vybavení objektu si vyžádají náklady přesahující dvaadvacet milionů korun, velkou část ale pokryje přislíbená dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí. Šumperská radnice se na financování rekonstrukce bude podílet přibližně šesti miliony korun. Radnice nyní vypisuje soutěž na dodavatele, které možná cenu přestavby ještě sníží.