Bývalý politický vězeň, který působí jako rektor Poutního místa Marie Pomocné ve Zlatých Horách, zasvětil svůj život sblížení národů. Otce Stanislava navrhl na ocenění zakladatel Kruhu přátel česko-německého porozumění Walter Kotrba. „Otec Stanislav se celý život snaží o nápravu vztahů mezi národy. Jako člověk projevil nezdolnou snahu o uzdravení duší, které národy potřebují,“ uvedl Bohumil Růžička, předseda české části organizace.
Stanislav Lekavý přijímal ocenění s rozpaky. To, že se celý život snaží, aby lidé bez rozdílu národností k sobě našli cestu, je podle něj normální. „Mám vědomí, že co je konáno, má být konáno pro dobro všech, a toto poselství chci předávat lidem,“ podotkl skromně muž, který se zasloužil o obnovení poutního místa.

Život Stanislava Lekavého nebyl žádným peříčkem. „Ochutnal jsem všechny vymoženosti komunismu,“ řekl muž, který se v osmnácti kvůli letákům stal politickým vězněm. Během dvou let poznal důkladně pět komunistických lágrů. Po vojenské službě u pracovně technických praporů nemohl jen tak najít práci. Náhoda jej zavedla do jesenických hor, kde mezi stromy uviděl nejdříve věž patřící Rudným dolům, kde začal pracovat, a pak i věž kostela, který v sedmdesátých letech nechali komunisté srovnat se zemí.

„Bylo to natolik zničené, že to čekalo na rozsudek smrti. Chodil jsem sem každý měsíc na pouť. To zničené místo korespondovalo s mým zničeným životem. Kdyby mi tehdy ale někdo řekl, že bude poutní místo obnovené, považoval bych ho za fantastu,“ zasnil se otec Stanislav. Jenže pár nadšenců se našlo. Vytvořili Společnost pro obnovu poutního místa a vyhlásili sbírku, ve které Češi, Němci i Poláci shromáždili pětadvacet milionů korun. V roce 1996 byl kostel vysvěcen. Padesát let po svém zatčení, tedy 25. září 1998, byl otec Stanislav uveden do duchovní správy a stal se rektorem poutního místa.

Tím ale práce otce Stanislava nekončí. Posledních několik let věnuje záchraně kostela ze zlomového kamene v Horním Údolí. „Jako havíř, který pracoval v Jáchymově, vím, jak je kámen těžký. Proto z úcty k těm, kteří tento kostel budovali, jej chci zachránit,“ dodal otec Stanislav.