Věnuje se všem, kteří si přejí popovídat o duchovních, existenciálních nebo etických otázkách. K dispozici je nejen pacientům, ale i jejich blízkým a zdravotníkům.

Nemocniční kaplanka nabízí své služba každý den od osmi hodin ráno do dvou odpoledne. „Nemocnice je místem, kde má většina pacientů dlouhé hodiny času na přemýšlení. Lidé se ptají na otázky: Proč zrovna já? Má můj život ještě smysl? Své pocity a myšlenky často nemají s kým sdílet. Nabízím jim proto pomoc při hledání odpovědí na tyto otázky i při řešení obtížných životních situací, a to prostřednictvím rozhovoru, naslouchání, modlitby či čtení Bible,“ popsala svoji práci Lenka Topolanová

Na žádost pacientů je rovněž schopna zprostředkovat kontakt s duchovními všech církví a náboženství registrovaných v České republice.

Kaplanka se nestará pouze o duchovní potřeby věřících pacientů, ale může pomoci i nevěřícím v jejich obavách vyplývajících z nemoci. K dispozici je i nemocničnímu personálu. „Mé služby mohou využít i ambulantní pacienti a také blízcí hospitalizovaných pacientů. Jsem připravena pomoci i těm, kdo v nemocnici ztratili svého blízkého v důsledku nemoci nebo úrazu,“ dodala kaplanka.

Výraz nemocniční kaplanka je mezinárodním označením osoby, která vykonává klinickou pastorační péči, doprovází nemocné a jim blízké v obtížných situacích, pomáhá jim mobilizovat síly a bojovat s nemocí.

Kaplani zachovávají mlčenlivost podobně jako zdravotničtí profesionálové. Jsou vázáni etickým kodexem a jejich práce podléhá mezinárodním evropským standardům.