V Rapotíně dopadlo 28. února čtvero razítek a čtyři podpisy na smlouvu, kterou zmíněné obce uzavřely s Povodím Moravy. Jejím předmětem je projekt protipovodňových opatření na dvou a půl kilometrech řeky Desné mezi Červeným dvorem a soutokem s Mertou.

Právě v Rapotíně, Vikýřovicích a Petrově je riziko povodní na Desné největší. Řeka protéká hustou zástavbou a každá i pětiletá voda přináší velké rozlivy.

„Návrh počítá se stavbou tří odlehčovacích ramen, která při velké vodě uleví hlavnímu korytu. Součástí díla je mimo jiné i soustava menších zídek a hrází nejvýše metr vysokých a rekonstrukce dvou mostů. To vše umožní průtok až padesátileté vody,“ uvedl starosta Rapotína Pavel Žerníček (VV)

V březnu se začne pracovat na projektu, stavba by měla začít ve druhé polovině roku 2013 a potrvá pravděpodobně dva roky. Vyžádá si kolem 150 milionů korun, z toho devadesát procent může uhradit dotace.

Problémy by mohl přinést výkup pozemků. „S majiteli těch největších jsme už jednali, ti souhlasí. Problém ale bývá spíš s menšími vlastníky,“ řekl Pavel Žerníček.

Podnik Povodí Moravy nechal zpracovat už v roce 2009 studii ochrany sídel na toku Desné před stoletou vodou, jaká údolí zdevastovala v roce 1997. Když se ale se studií seznámily obce, vzbudila velkou nevoli.

„Obce zjistily, že by to znamenalo příliš velký a příliš nákladný zásah do jejich území. Proto se dnes pracuje na aktualizaci studie a na rozdělení stavby na etapy. Dnes uzavřená smlouva je vlastně takovou první etapou,“ řekl bývalý starosta Rapotína Ondřej Kopp (nez.), který obce při jednáních s Povodím Moravy zastupuje.

Co dalšího se na ochranu údolí Desné chystá? Je to například suchá nádrž na řece Mertě. „Hráz bude stát na loukách za mostem u silnice ze Sobotína na Vernířovice. Bude dlouhá 850 metrů a vysoká jedenáct a půl metru. Projekt bude hotový v srpnu, stavět by se mělo v příštím roce,“ informoval ředitel závodu Horní Morava David Fína.

Povodí Moravy počítá ještě s poldrem nad Velkými Losinami a s dalšími opatřeními v Loučné a Koutech. S těmi už by mělo být celé údolí Desné bezpečné i před stoletou vodou.