„Zatím je vydán územní souhlas, teď budeme uzavírat smlouvu s Lesy České republiky o vynětí pozemku z lesního půdního fondu a teprve pak můžeme požádat o stavební povolení,“ uvedl člen občanského sdružení Společně obětem hor Karel Švéda, který je duší projektu.

Památník má podobu malé kapličky v opuštěném lomu nad Sedlem, u cesty vedoucí na Vřesovou studánku. Kaplička bude menší kopií té, která dříve stála na Vřesové studánce. U vchodu bude ve třech jazycích vyrytý nápis „Těm, kdo se domů nevrátili“.Vnitřní stěny budou pokrývat tabulky z různých materiálů se jmény obětí českých hor.

„Na tabulkách by mělo být i datum a místo skonu, případně i příčina smrti. První zájemci o umístění plakety už se nám ozvali, tabulky pro ně můžeme také sami zajistit. Obrátit se na nás mohou na číslech 516 432 568 nebo 723 175 224,“ řekl Karel Švéda.

Sdružení se inspirovalo podobným symbolickým hřbitovem, jaký mají Slováci už od třicátých let ve Vysokých Tatrách. Vybudování památníku si vyžádá půl milionu korun, sdružení bude žádat o dotaci Euroregionu Glancensis.

Oběti hor budou mít památník na Červenohorském sedle