OP papírna v roce 2018 zahájila zásadní investici. Jejím těžištěm byla instalace nového papírenského stroje. Součástí akce za zhruba čtyři miliardy korun, která byla ve své době zřejmě největší soukromou investicí v Česku, bylo mimo jiné vybudování nových skladovacích prostor.

Během stavby papírna změnila koncept skladování s cílem vybudovat vysokoregálový sklad s automatickými zakladači. Změnily se tak i rozměry skladu a firma začala vyřizovat změnu stavby před dokončením.

V obci však proti nové podobě skladu vznikl intenzivní odpor. Důvodem byla zejména jeho výška. Ta měla dosahovat 35 metrů. Kritici tvrdili, že stavba naruší krajinný ráz. Opírali se přitom o územní plán obce. Ten u ploch pro průmyslovou výrobu a skladování stanovuje, že „objekty nesmí narušit obraz sídla a krajiny, preferovány budou horizontální hmoty, aby bylo zabráněno vzniku nežádoucích pohledových dominant.“

Maximální výška: 25 metrů

Firma stavbu přerušila a celou záležitost opakovaně posuzovaly úřady. Z jejich rozhodnutí nakonec vyplynulo, že by stavba v areálu papírny neměla převyšovat 25 metrů. Papírna proto nechala v tomto smyslu vypracovat novou projektovou dokumentaci a zažádala o nové stavební povolení.

Vizualizace budoucí obří haly společnosti Dormer Pramet v Šumperku.
Dormer Pramet začíná v Šumperku stavět novou obří halu

„Krajský úřad Olomouckého kraje rozhodnutím ze dne 16. prosince 2022 zamítl podaná odvolání a potvrdil rozhodnutí stavebního úřadu v Šumperku, kterým byla uvedená stavba (sklad papíru, pozn. red.) dodatečně povolená. Investor tak nyní stavbu musí upravit tak, aby odpovídala schválené projektové dokumentaci,“ sdělila mluvčí Olomouckého kraje Alena Minxová.

Stavební úřad v Šumperku upřesnil, že dodatečné povolení na sklad papíru bylo vydáno 16. července 2021 a právní moci nabylo 2. ledna 2023.

„Maximální půdorysné rozměry jsou 75,91 metru krát 48,7 metru. Výška skladu 25,07 metru a výška části expedice 11,90 metru,“ uvedla vedoucí Oddělení stavebního řízení a stavebních přestupků Městského úřadu Šumperk Regina Skokanová.

Stavba skladu se znovu rozběhla před několika měsíci. V současnosti probíhají dokončovací práce a v dohledné době bude sklad v provozu. OP papírna se k celé záležitosti nevyjádřila.

Cigaretové papírky

OP papírna vyrábí a zpracovává cigaretové papíry a tenké tiskové papíry. Vyrábí rovněž speciální cigaretové papírky pro ruční výrobu cigaret a také speciální vlákna z jednoletých rostlin, takzvané pololátky. Její dceřinná společnost Roll4You vyrábí cigaretové papírky (takzvané knížečky) a obchoduje s dalšími produkty pro kuřáky. Nejznámější značkou z jejího portfolia je Vážka.

Egyptské lokomotivy, které bude modernizovat Škoda Group.
V Šumperku zmodernizují lokomotivy Egypťaňům

V roce 2021, za který je k dispozici poslední výroční zpráva, měla OP papírna obrat 4,2 miliardy korun a zisk 178 milionů korun.

Nový papírenský stroj umožnil zvýšit objem produkce papírny o více než 2200 kilometrů čtverečních. Nově produkovaný papír z Olšan slouží například farmaceutickým společnostem na příbalové letáky.