Společnost požádá i o dalších dvanáct, které by podle smlouvy uzavřené před dvanácti lety měla získat za 130 korun za metr čtvereční.

Krajský úřad Olomouckého kraje vydal v pátek 3. června dokument, v němž rozhodl o odvolání proti tři a půl roku starému územnímu rozhodnutí na záměr firmy Wanemi. Územní rozhodnutí potvrdil, ale pro záměr stanovil desítky dodatečných podmínek. „Palivem bude pouze odpadní dřevní biomasa, bioplyn a zemní plyn,“ zní jedna z těch klíčových. Další se týkají prašnosti nebo nakládání s vodami.

Proti záměru firmy Wanemi se dlouhodobě staví město Zábřeh. Podle jeho starosty Františka Johna radnice zvažuje, že proti rozhodnutí krajského úřadu podá správní žalobu.

Práce v Žižkově ulici v Zábřehu v úterý 7. června 2022.
Kauza černé stavby uprostřed Zábřehu definitivně končí

„Myslíme si, že se krajský úřad nevypořádal s našimi námitkami, že záměr není v souladu s územním plánem,“ řekl.

Podle předsedy představenstva firmy Aleše Žáka územní rozhodnutí potvrdilo, že záměr je ze zákona prosaditelný.

„Je to klíčové rozhodnutí, protože realizace projektu je právně nezvratná,“ řekl.

Firma nyní vyzve město Zábřeh, aby na ni převedlo pozemky, na kterých papírnu a energetický zdroj plánuje. Ty má od roku 2010 zaplacené, město však po komunálních volbách v témže roce, v nichž v zastupitelstvu převážili odpůrci záměru, dalo podnět k zastavení převodu pozemků v katastru nemovitostí. Bez toho, že by jí pozemky patřily, nemůže Wanemi pokračovat v dalších přípravách, žádat o integrované ani stavební povolení.

„Město budeme vyzývat k převodu pozemku. Když se pozemky nepřevedou, nemůžeme udělat nic jiného, než projekt ukončit. Potom bude na městu, aby si věc zodpovědělo u soudu při žalobě o náhradu škody. Budeme jen bránit investici, kterou jsme udělali,“ nastínil možný postup Aleš Žák.

Průmyslová zóna v Zábřehu, v níž má vyrůst závod firmy Wanemi.
Rozsudek v kauze Wanemi. Záměr je výhodnější než před lety, říká firma

Získané územní rozhodnutí ale zároveň otevírá firmě Wanemi cestu k dalším pozemkům, prakticky celému zbytku průmyslové zóny Leštinská I. Město v roce 2010 uzavřelo s firmou Wanemi smlouvu, že společnosti prodá tyto pozemky za cenu 130 korun za metr čtvereční. Už tehdy se mezi zastupiteli ozývaly hlasy, že cena je nepřiměřeně nízká. O to nevýhodněji pro město se jeví dnes. Současné vedení radnice pozemky za cenu dohodnutou před dvanácti lety prodat nehodlá.

„Museli by nás dát k soudu o náhradu plnění vůle. Myslím si ale, že naše argumentace by byla tak silná, že je správné, abychom pozemky za sto třicet korun neprodali. Kdybychom jim je za tuto cenu prodali, někdo nás bude žalovat. Naproti v průmyslové zóně prodáváme nezasíťované pozemky za devět set korun,“ řekl starosta František John.

Firma Wanemi má přitom o přislíbené pozemky zájem. „Samozřejmě, ano. Záměr potřebuje rozvojové plochy,“ potvrdil Aleš Žák.

Papírna Wanemi má pomoci České republice splnit cíle v recyklaci sběrového papíru. V současnosti se v Česku recykluje pouze pětina množství, které se zde sebere. Aleš Žák rovněž zmínil argument energetické bezpečnosti. Energetický zdroj by v případě výpadku dodávek energií měl kapacitu zásobovat v rámci ostrovního provozu celé město teplem a elektřinou.

„V dalším stupni už město Zábřeh nebude moci jakkoli do správně-povolovacího procesu zasahovat. Když město pustí projekt dál a převede pozemky, které je ze zákona povinno převést, bude mít jedinečnou možnost, jak v této těžké energetické krizi využít energetický zdroj pro potřeby občanů města. Záleží jen na prozíravosti a odpovědnosti současné politické garnitury města Zábřeh,“ uzavřel Aleš Žák.

Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně.
Atrakce kraje? Lákají Termály Losiny i Dlouhé stráně

Kauza Wanemi se táhne od podzimu 2006, kdy město s firmou uzavřelo smlouvu a slíbilo jí pozemky v průmyslové zóně. Záměr v roce 2008 získal kladné stanovisko EIA. Projekt však získal řadu odpůrců, kteří s cílem jej zastavit vyhráli v roce 2010 komunální volby. V lednu 2013 se konalo místní referendum. Přes 5200 občanů Zábřehu se v něm vyslovilo pro to, aby město firmě v průmyslové zóně pozemky neprodávalo. Výsledek referenda byl pro město závazný, v té době už ale byly smlouvy podepsané. Následovaly roky soudů, v nichž bylo nakonec město neúspěšné.