Místo vodní hladiny roste v korytě říčky Mírovka u dálničního mostu na masivním bahnitém nánosu tráva. Voda protéká pod protrženým stavidlem. V tristním stavu jsou však všechny čtyři.

„Tak měsíc, dva to rozbité bude. Prázdné to tu bývalo určitě dva roky, protože stavidlo protékalo i dřív. Teď je tu vody ještě méně, protože před dvěma měsíci stavidlo prasklo,“ řekl Jan Švec, který v garáži blízkého domu parkuje auto.

„Komáři tu byli vždycky, ale teď jich je víc. Smradu je tu víc určitě, je to cítit u našich i na zahradě vzadu,“ dodal.

Starosta: Žádné stavidlo nemáme

Správcem toku je Povodí Moravy. Podnik tvrdí, že stavidlo není v jeho vlastnictví.

„V manipulačním řádu jezu z roku 1993, objednávce zpracování manipulačního řádu, výkresových dokumentech z roku 1987 i projektovém úkolu z roku 1977 je uveden jako vlastník jezu tehdejší Městský národní výbor Mohelnice. Tyto dokumenty jsou dle našeho názoru dostatečným podkladem pro určení vlastníka vodního díla, který je zodpovědný za jeho stav,“ uvedl mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař s tím, že podnik nemůže v této věci činit žádné kroky a je na vlastníkovi, aby nezbytná opatření uskutečnil.

Město Mohelnice odmítá, že by mu stavidlo patřilo. Dokumenty, které mají vlastnictví města dokazovat, považuje starosta Pavel Kuba za neprůkazné.

„Povodí Moravy našlo nějaký zápis z osmdesátých let ze schůzky s tehdejším národním výborem, který je podepsaný jen zapisovatelkou z Povodí Moravy, a na základě něho mají za to, že je to naše vlastnictví. Práce na opravě stavidla tehdy provedlo Povodí Moravy. Bylo dohodnuté: My to opravíme a předáme vám to do užívání. Ale k tomu předání nemají vůbec nic. Proč by město vlastnilo stavidlo ke zbytku toku, který nevlastní? Žádné stavidlo v majetku nemáme,“ řekl Pavel Kuba.

Dřívo sloužilo koupališti

Podle Petra Chmelaře není absence vodního díla v evidenci majetku města relevantní. „Při určení vlastníka obdobných vodních děl je obvykle nezbytné vycházet právě z dostupných archivních podkladů,“ dodal.

Spor okolo stavidla řešil odbor životního prostředí. Záležitost předal Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, aby rozhodl, komu stavidlo patří.

Celý spor se přitom při pohledu na místo jeví jako absurdní. Stavidla řeku jen přehrazují, v okolí se nenachází žádný rybník ani náhon, pro který by bylo nutné zadržovat vodu. V minulosti se však na okraji parku nacházelo přírodní koupaliště, jehož vodu stavidla zadržovala.