To je cílem cyklu akcí Park žije!, které pořádá spolek Sudetikus a nezisková organizace EduArt.

Celodenní akce se budou v parku konat vždy poslední čtvrtek v měsíci, první se uskuteční 26. dubna.

Dubnová akce se zaměří na oslavu jara a Dne Země. Dopolední část s ekologickými, tvořivými a sportovními aktivitami se zaměří na školy.

Program připraví sami školáci, zapojí se i profesionální hasiči nebo Lesy České republiky.

Odpolední částí naváže na tradice vítání jara s oživováním Víly pramenů.

Po pramenech zájemce provede Lukáš Abt, ve 13.30 školní mládež, v 15.30 rodiny s dětmi, ve 14.30 a 16.30 veřejnost.

Sraz bude u dětského hřiště v parku. V 15 hodin se uskuteční vynášení Morany do řeky Bělé.

Program doplní cvičení, instruktáž nošení dětí v šátcích, beseda o přírodním stavitelství nebo grilování.

Celodenní program završí v 19.30 na radnici beseda o vodě a pramenech v Jeseníku.