„Celou organizaci i propagaci závodů má na starosti studentská firma, což je na naší škole jedna z forem vzdělávání. Studenti například musejí oslovit sponzory nebo si zajistit na akci účast dalších partnerů. Taková zkušenost jim může jednou pomáhat v praxi,“ vysvětlila pedagožka Marie Johnová.

I když je jízda na koloběžce aktivitou, která byla dříve typická spíše pro menší děti, studenti si divoké jízdy očividně užívali. Předání stroje ve štafetě se pro mnohé z nich stalo dokonce adrenalinovým zážitek.