Radní města schválili, že z proluky vznikne rezidentní parkovací plocha s maximem zeleně. Významně se tak sníží počet míst k parkování. V současnosti se na prostor o rozměrech zhruba dvacet pět krát dvacet metrů dokážou vměstnat přes dvě desítky aut. Parkování má nově sloužit lidem, kteří bydlí v okolí.

„Máme volné parkoviště za Yesenkou, které není příliš využíváno. Měli bychom dát přednost lidem, kteří v tomto místě bydlí. Na tom jsme se dohodli,“ řekla starostka Jeseníku Zdeňka Blišťanová.

Záměr budoucí podoby prostoru radnice konzultovala s obyvateli sousedního domu, k němuž část plochy patří. Složité majetkoprávní vztahy dlouhodobě plánovanou opravu brzdily.

„Městský architekt vytvořil nákres. Záměr obyvatelům představil a líbil se jim. Oni si ve spolupráci s městem upraví kousek před svým domem. Nebude to úplně společný projekt. Město i oni si budou upravovat svoje, ale na základě dohody s architektem,“ přiblížila Zdeňka Blišťanová.

Na rekonstrukci proluky nyní město nechává zpracovat projekt. Samotné práce by se měly uskutečnit příští rok na jaře.