Hotové by mělo být za dva roky. Vybudování parkoviště by mělo navázat na plánované stavební úpravy před vestibulem vlakového nádraží i revitalizaci ulice 17. listopadu. První krok již radnice učinila, když zastupitelé na lednovém zasedání schválili, že město požádá České dráhy o prodej pozemku. Jeho výměra se pohybuje kolem 5700 plošných metrů.

„S Českými drahami máme uzavřenou ústní dohodu o prodeji pozemků, nyní podáváme oficiální žádost. Cena, kterou za pozemek město zaplatí, stanoví znalecký posudek,“ uvedl šumperský místostarosta Petr Suchomel.

Povrch pozemku je ovšem v katastrofálním stavu. Plocha spíš připomíná tankodrom.

„Počítá se s celou rekonstrukcí, plocha se bude muset odvodnit, kromě parkoviště se doplní také veřejné osvětlení a další mobiliář,“ dodal Suchomel.

Zároveň by se měl také opravit chodník na Jesenické ulici. Radnice nyní bude hledat finanční zdroje z dotací.

„Z Regionálního operačního programu Střední Morava bychom mohli obdržet finance na úhradu až pětaosmdesáti procent celkových investičních nákladů. Pokud vše dobře půjde, projektová příprava bude na programu příští rok a v roce 2013 by parkoviště mohlo být postaveno,“ doplnil místostarosta.