Ještě před koncem roku odstartoval zkušební provoz nové lakovny Pars nova, která splňuje nejpřísnější emisní limity a umožňuje použití i vodou ředitelných barev. Společnost Pars nova tak významně rozšířila kapacitu svých lakovacích boxů, ročně tak může nalakovat až dvě stovky vozidel.

Právě nová lakovna se stala ikonou moderního provozu, dlouhodobě byla svou kapacitou nevyhovujícím úsekem výroby. Nyní patří mezi nejmodernější zařízení svého druhu v naší republice. Splňuje náročné emisní limity a další podmínky provozování zdroje znečišťujícího ovzduší těkavými organickými látkami.

„Nyní investujeme nejen do moderních technologií, ale po téměř šedesáti letech provozu se postupně obnovují výrobní haly a zařízení. Minulý rok se rozběhly asi dosud největší investice v novodobé historii firmy. Hotová je již montážní linka na podvozky, probíhá přestavba haly na opravy a modernizace trakčních motorů a elektrozkušebny. V létě se pracovalo na výměně vnitřní i venkovní posuvny. Rekonstruovaly se také kanceláře a byla zahájena výstavba nové lakovny. Koncem roku se dokončilo pracoviště tlakového mytí vozidel, kde se budou provádět i zkoušky těsnosti skříní,“ vyjmenovala Jana Kaněvová, zmocněnec generálního ředitele pro vnější vztahy.

„Zařízení pro snížení plynných emisí je koncipováno nejen pro objem vzduchu nového lakovacího boxu, ale i pro předpokládané navýšení objemu vzduchu po ukončení plánované rekonstrukce lakovacích boxů na kolejová vozidla,“ představil moderní provoz Parsu člen projektového týmu Ladislav Pavlíček

Velké investice Parsu do zastaralého provozu souvisejí s kontraktem za více než miliardu korun, což je zakázka naplánovaná na dva roky. Šumperský Pars dodá Českým drahám čtyřiatřicet nových řídících vozů pro klasické vlakové soupravy s lokomotivou. Řídící vozy vzniknou přestavbou běžných osobních vagónů.

Pars nova Šumperk patří k nejvýznamnější zaměstnavatelům v regionu, pracuje v něm kolem sedmi stovek lidí. Kvůli ekonomické krizi podnik redukoval počet zaměstnanců v minimální míře.