V souvislosti s tím hodlá firma nabírat nové zaměstnance.

Firma Pars nova je součástí skupiny Škoda Transportation. Ta pod novým vlastníkem, skupinou PPF, zažívá díky nově získaným zakázkám období růstu.

„Díky obchodním úspěchům máme k realizaci připravené zakázky v hodnotě zhruba 65 miliard korun,“ upřesnil předseda představenstva skupiny Škoda Transportation Petr Brzezina.

Škoda díky tomu může masivně investovat do navyšování kapacity výroby, vývoje i náboru nových zaměstnanců.

Významná investice čeká i Pars nova.

„Potřebujeme výrazně navýšit kapacitu výroby a inovovat technologie, abychom mohli uspokojit rostoucí poptávku po modernizacích, opravách a také kvůli další práci v rámci skupiny Škoda Transportation,“ řekl Aleš Měrka, generální ředitel a člen představenstva Pars nova.

„Investiční výstavba v naší společnosti byla zahájena prodloužením zkušebny a přejímací haly, kterou plánujeme dokončit do závěru letošního roku. Dále jsme zahájili komplexní modernizaci provozu v hlavní výrobní hale a připravujeme investici do nové opravny podvozků a kolovky. Investicemi si klademe za cíl získat až sedmnáct nových kolejových stání a novou linku na opravu podvozků,“ přiblížil.

Nová podvozkárna

V následujících letech vznikne moderní komplexní pracoviště zvané Nová podvozkárna. Ta bude ještě letos osazena dvěma posuvnami, třísetmetrovým kolejištěm nebo novou průběžnou pračkou pro podvozky. V roce 2021 zde bude instalován nový CNC soustruh na dvojkolí, lis na dvojkolí, bude vybudováno specializovaného pracoviště na montáž ložisek a defektoskopické středisko. Dokončení Nové podvozkárny završí v roce 2022 instalace samostatné lakovny a tryskacího boxu.

Další investice jsou v Šumperku plánovány do kompletní rekonstrukce výrobních provozů, jako například opravny trakčních motorů, opravny elektroniky a do technologie přípravy a dělení materiálu pro výrobu náhradních dílů.

Pars nova působí v Šumperku přes sedmdesát let. Zaměřuje se na opravy, modernizaci i výrobu nových kolejových vozidel. Zaměstnává zhruba sedm set zaměstnanců. Za dobu existence podniku prošlo výrobními halami Pars nova několik tisíc vozidel. V roce 2018 firma hospodařila se ziskem více než sedmdesát milionů korun.