Příběh o posledních dnech Ježíše sehrála mládež z šumperské farnosti. O působivý hudební doprovod se postarala Malá schola při chrámu sv. Jana Křtitele.

Pašijové hry, jejichž tradice sahá do 15. století, se vážou k velikonočnímu svatému týdnu. Věřící si tak připomínají důležité mezníky konce Kristova života. Hra zpravidla začíná líčením příjezdu Ježíše do Jeruzaléma, popisuje poslední večeři s apoštoly i jeho odsouzení ke smrti na kříži.