V sobotu odpoledne se nově položený povrch vozovky v místě křižovatky s ulicí Na Zahrádkách propadl a vzniklá díra připomínala past na cyklisty. Naštěstí odpovědní pracovníci zareagovali rychle a překážku včas označili. Nechci ani domyslet, co se mohlo stát, kdyby k propadu vozovky došlo v nočních hodinách a past by sklapla.

Nasnadě je však otázka: Proč k propadu došlo a kdo za něj může?