Stanislav Balík bude funkci zastávat od letošního září po následující čtyři roky.

„Chtěl bych, aby fakulta lépe plnila svou hlavní úlohu, to je je pomáhat společnosti, aby sama sobě rozuměla. K tomu chci vést jednotlivé obory na fakultě. Chci aby fakulta byla i nadále nejlepší společenskovědní fakultou v republice a upevňovala své mezinárodní postavení,“ shrnul Stanislav Balík.

Profesí politolog se zaměřuje na moderní českou politiku, komunální politiku a nedemokratické režimy. Dosud stál v na fakultě v čele katedry politologie. V loňském roce byl ve svých čtyřiceti letech jmenován profesorem.

Ačkoli Stanislav Balík profesně už řadu let působí v Brně, k Bludovu má stále velmi pevnou vazbu. O své rodné obci například napsal několik knih. Od roku 2002 je také místním zastupitelem, kterým hodlá zůstat i nadále.

Fakulta sociálních studií je jednou z devíti fakult Masarykovy univerzity. Vyučují se na ni obory zaměřené na studium jedince a společnosti, například sociologie, politologie, psychologie, žurnalistika a další.

Manipulačně-expediční sklad dříví Vápenná
Sklady dřeva na Jesenicku ožívají. Takto to vypadá ve Vápenné
Brambory. Ilustrační foto
Brambory s cibulkou? Nyní jídlo pro bohaté