Do Charitní pečovatelské služby nastoupila Anna Foltýnová před šesti lety. Přestože absolvovala střední ekonomickou školu, místo práce se suchými čísly ji to táhlo k lidem. Zpočátku pečovala o klienty v Mohelnici a po půl roce převzala samostatný region. Začala se starat o potřebné v Dubicku a okolí, kde působí dodnes.

Její práce spočívá převážně v hygienické péči o imobilní klienty, kterým také připravuje nebo dováží stravu. Každodenně také pečuje o nevidomou paní, s níž v současnosti sestavuje kuchařku jejích oblíbených jídel. Před časem jí pomohla namluvit CD s jejími vzpomínkami, které paní věnovala své rodině. „Práce mě baví a naplňuje. Člověk při ní dává a zároveň mnoho dostává," řekla oceněná Anna Foltýnová.

Kolegyně si na ní váží pečlivosti, vztahu k práci i její dobrosrdečnosti. „Všichni mají Aničku moc rádi. Vždy má úsměv na tváři a tím je vždy potěší. Ještě nikdy se nestalo, aby neměla dobrou náladu, přestože víme, že má také různá trápení," prozradila její kolegyně Lenka Morávková.

Její práci oceňují i klienti. „Je to bezvadná, spolehlivá a pečlivá žena. Odvede práci svědomitě a mnoho věcí pro mě udělá navíc. Dokáže povzbudit, ošetřit kdejakou bolístku a udělat mi mnoho radosti. Je to žena s velkým srdcem, která pro mne hodně udělala, za což jí velmi vděčím a nikdy nepřestanu děkovat," řekla jedna z klientek oceněné pečovatelky.

Cena pro Annu Foltýnovou je také ohodnocením činnosti celého střediska Charitní pečovatelské služby. „Smyslem takovýchto akcí je upozornit na potřebnost a důležitost tohoto stále nedoceněného povolání. Ve stárnoucí společnosti je pečovatelská služba vhodnou možností, jak zachovat kvalitu života lidí, kteří jsou odkázáni na pomoc druhých. Je možností, jak i v pokročilém věku v osamocení či s postižením žít důstojně a mít zabezpečeny základní lidské potřeby," uvedla Jana Skalická z propagace Charity.

Pečovatelky přicházejí do domácností a pomáhají s úklidem, osobní hygienou, zajišťují a podávají stravu, zabezpečují nákupy a drobné pochůzky, praní prádla a podobně.

Charita Zábřeh poskytuje pečovatelskou službu sedm dní v týdnu převážně v době od sedmi do dvaceti hodin. V loňském roce se čtrnáct pečovatelek staralo o 318 klientů. Charita také rozšířila poskytování večerních a víkendových služeb, kdy v terénu pracují už tři pečovatelky. V minulých letech to byla jen jedna.

O kvalitě Charitní pečovatelské služby svědčí i další ocenění. Jitka Veiglerová získala v roce 2008 titul Pečovatelka roku. O tři roky později obdržela totéž ocenění také Jaroslava Klímová.