Podle vyšetřovatelů nechyboval ani jeden ze strojvedoucích.

Událost se stala 15. září 2022. Pendolino směřující z Bohumína do Františkových lázní vjelo před tři čtvrtě na devět ráno za železniční stanicí Hoštejn na kolej, po níž přijížděl motorový osobní vlak z České Třebové do Zábřehu.

Požár rodinné vily v Moravičanech, středa 6. září 2023.
V Moravičanech hořela známá vila. Škoda dosáhla 20 milionů korun

V Pendolinu cestovalo kolem dvou set lidí, v osobním vlaku necelá desítka.

Co se tedy onen zářijový čtvrtek stalo? Toho dne ráno probíhala ve stanici Hoštejn ve směru na Krasíkov výluka jedné z výhybek. Dispečerka z pracoviště z Přerova, odkud je trať dálkově řízena, musela jízdní cesty vlakům stavět nouzovým způsobem. Volnost vlakových cest na krasíkovském zhlaví jí měl hlásit přítomný dozorce.

Dispečerka stavěla jízdní cestu pro expres Pendolino nouzově na přivolávací návěst. Pendolino mělo jet od Olomouce v přímém směru na Prahu.

Výhybky na krasíkovském zhlaví však byly přestaveny do odbočky, takže vlak při výjezdu ze stanice nasměrovaly na druhou traťovou kolej. Po ní se z protisměru blížil osobní vlak.

Na hlavním koridoru u Hoštejna na Zábřežsku vyjely ve čtvrtek 15. září vlaky dva proti sobě. Zastavily ve vzdálonosti pouhých 60 metrů.
U Hoštejna jely proti sobě vlaky, do srážky s pendolinem chyběl jen kousek

Co je to přivolávací návěst

Přivolávací návěst přikazuje strojvedoucímu vlaku jízdu podle rozhledu. Používá se zpravidla tehdy, když nefunguje z jakéhokoliv důvodu staniční zabezpečovací zařízení, dále při mimořádné jízdě na obsazenou kolej nebo pokud není možné vlak vypravit normálně. Přivolávací návěst ovšem nemá závislost na žádném zabezpečovacím zařízení, při nepozornosti tak snadno může dojít k nehodě.
Zdroj: vypravci.com, více například zde

Počítačový program zabezpečovacího zařízení při stavění traťové cesty vyvolal varovné okno, v němž mimo jiné upozorňoval na nesprávnou polohu výhybek.

Dispečerka splnění podmínek „odklikla“ a potvrdila, načež se ve stanici rozsvítila přivolávací návěst dovolující Pendolinu odjezd přes chybně postavené výhybky na špatnou kolej.

„Řídicí dispečerka si po zobrazení skutečné jízdy vlaku Ex 512 (jednotka Pendolino, pozn. red.) na monitoru uvědomila jeho nesprávný směr jízdy. Ihned po tomto zjištění se (…) spojila s jeho strojvedoucím a dala mu pokyn k zastavení všemi prostředky,“ stojí v závěrečné zprávě o výsledcích šetření mimořádné události, kterou v úterý 29. srpna 2023 vydala Drážní inspekce.

Vlakové nádraží v Zábřehu, leden 2022.
Křik a zápach na nádraží v Zábřehu. Posílíme ostrahu, slibuje Správa železnic

Srážce zabránila i reakce v motoráku

V tu chvíli však již strojvedoucí Pendolina, který na přivolávací návěst mohl jet maximální rychlostí čtyřicet kilometrů v hodině, po průjezdu obloukem zpozoroval v protisměru osobní vlak a zastavoval.

Srážce zabránila i opatrnost strojvedoucího osobního vlaku. Oddílové návěstidlo mu signalizovalo výstrahu, na vjezdovém návěstidle přímo před stanicí svítila červená.

„Z důvodu špatných adhezních podmínek začal pro jistotu strojvedoucí brzdit ještě před oddílovým návěstidlem a pomalu se blížil k vjezdovému návěstidlu stanice Hoštejn. Přibližně sto padesát metrů od vjezdového návěstidla spatřil, jak v protisměru vyjel z oblouku vlak. Když se nacházel zhruba v úrovni vjezdového návěstidla, uvědomil si, že vlak jede proti němu po stejné koleji. On i strojvedoucí protijedoucího vlaku okamžitě zabrzdili a vlaky zůstaly stát zhruba šedesát metrů od sebe,“ popsala zpráva Drážní inspekce výpověď strojvedoucího osobního vlaku.

Při incidentu se naštěstí nikomu nic nestalo, hmotná škoda byla zcela zanedbatelná.

Restaurace a penzion Stará sokolovna, Šumperk.
Oběd za stovku? Možné je to i v Šumperku

Pokyny dispečera byly neúplné a laxní

Roli při incidentu sehrál i staniční dozorce. Ten na centrální dispečerské pracoviště nahlásil, že expres Pendolino v pořádku odjel, aniž by si všiml, že vjel na nesprávnou kolej. Na provoz totiž nedohlížel v místě, kde probíhala výluka, ale od výpravní budovy vzdálené zhruba půl kilometru.

„Provedenou analýzou bylo zjištěno, že pokyny udílené řídícím dispečerem ve službě v době zahájení výluky (dispečer předchozí noční směny, pozn. red.) staničnímu dozorci byly neúplné, laxní, nedostatečné a neurčité,“ konstatovala Drážní inspekce.

Incident nakonec může vést ke zvýšení bezpečnosti na železnici. Inspekce doporučila Drážnímu úřadu, aby staničních zabezpečovacích zařízení upravil tak, aby nebylo možné postavení nouzové vlakové cesty, pokud by měl vlak vjet na jinou než zvolenou kolej, nebo by měly vlaky jet na jedné koleji proti sobě.