Důvodem jsou arktické mrazy, které Českou republiku sevřely. Charita Šumperk kvůli tomu uvolnila deset tisíc korun z fondu přímé pomoci Tříkrálové sbírky. Peníze poslouží Armádě spásy Šumperk na zvýšení kvality a množství jídla lidem bez přístřeší v těchto mrazivých dnech.

„Charita Šumperk primárně s lidmi bez domova nepracuje, ale v případě nouze jim pomáhá finančními prostředky z Tříkrálové sbírky nebo z vlastních zdrojů,“ vysvětlila ředitelka Charity Šumperk Marie Vychopeňová.

Charita nejčastěji pomáhá formou potravinové pomoci. Častou podporou bývá také uhrazení nocležného v Armádě spásy.

„Přidělování pomoci má svá pevná pravidla, která zabraňuji jejímu zneužívání. Žadatelé o podporu v nouzi neodstávají do ruky peníze,“ dodala Vychopeňová.

Charita Šumperk je nestátní nezisková organizace, která působí především v oblasti ošetřovatelské a pečovatelské činnosti v domácnostech v Šumperku a okolí.