Skupinka devíti lidí se charitního projektu nazvaného Šance zapojit se… do práce a do života účastnila od loňského ledna do letošního května.

Jeho smyslem je poskytnout lidem s duševním onemocněním podporu, aby mohli pracovat sami na sobě, a mohli se tak vrátit na trh práce. „Považujeme za velký úspěch, že pěti lidem z této části projektu se to podařilo," řekl koordinátor projektu Martin Ondráček ze zábřežské Charity.

Účastníci prošli teoretickou přípravou v kurzech, kde se učili správně napsat životopis, jak hledat práci, jak se připravit na pohovor, zorientovat se v právních předpisech či hospodařit s penězi.

„Součástí přípravy byla i praktická pracovní činnost, kde si mohli vybírat z několika dílen – tkalcovské, dřevařské, výroby keramiky a vitráží. Jeden z účastníků si nejvíce oblíbil vitráže a natolik se vypracoval, že si dovede představit, že se touto činností bude živit," doplnil Martin Ondráček.

Lidé s chronickým duševním onemocněním neustále překonávají obavy z nových situací, nového kolektivu a učí se také, jak zvládat zátěž a odpovědnost. „Líbilo se mi to už kvůli tomu, že jsem nebyla pořád doma. Přišla jsem mezi lidi, naučila jsem se to, co jsem nevěděla," zhodnotila projekt jedna z jeho účastnic.

Koncem roku účastníci projektu prezentovali svoje výrobky vzniklé v dílnách na výstavě v zábřežském kině Retro. Jeho návštěvníci obdivovali keramiku, dřevěné výrobky, tkané tašky a drobnosti nebo vitráže.

Nabyté vědomosti a znalosti si pak účastníci vyzkoušeli v praxi na tréninkových pracovištích v recepci Charity nebo v charitní prodejně Ledňáček. „Kromě pracovního uplatnění několika účastníků nás těší i odezva na samotný průběh projektu," dodal Martin Ondráček.

V současnosti již běží druhá etapa projektu, do níž se zapojilo znovu devět účastníků. Stejně jako jejich kolegové z prvního běhu, i oni absolvují teoretickou i praktickou přípravu včetně praxe na tréninkových pracovištích.

Projekt je plně financován z prostředků Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu.