Starostové chtějí také zakázat výkup kovů přímo od občanů nebo řešit opakované přestupky, jichž se někteří lidé dopouštějí, aniž by jim hrozil větší trest.

V celé zemi petici podpořilo přes jedenáct tisíc lidí. V našem regionu se na podzim podepisovala například v Zábřehu.

„Stát špatně nastavil podmínky podpory v zákoně o sociálním bydlení a města nyní sklízejí důsledky. Zákon neplní základní podmínky toho, proč byl přijat. Vytvářejí se tím ghetta, která občané bydlící v okolí logicky těžce snášejí. Přitom podmínky jsou nedůstojné i pro lidi, kteří tam bydlí," řekl tehdy Šumperskému a jesenickému deníku starosta Zábřehu František John.

V Zábřehu bylo možné petici podepsat přímo na podatelnách městského úřadu. Že by petici organizovalo či prosazovalo přímo město, je přitom velmi neobvyklé. Zpravidla tomu bývá naopak: lidé se chtějí peticí domoci řešení problému, který je trápí, a obracejí se s tím přitom na samosprávu.

Podle starosty Johna ale bylo takové řešení potřebné. „Růst sociálního napětí a stav bezpečnosti způsobený špatnou politikou státu například v oblasti příspěvku na bydlení sleduji s velkými obavami a toto téma stále častěji řeším při rozhovorech s občany. I proto jsem se k petici připojil," sdělil před časem František John.

Nyní se v Senátu uskuteční k požadavkům starostů veřejné slyšení. Příslušný výbor horní komory parlamentu na něj přizval i zástupce dotčených ministerstev.

„Petice upozorňuje na některé jevy, o kterých víme. Stále jsme ale nenašli cestu, jak je řešit či přispět k nápravě. Do Senátu jsme proto přizvali zástupce ministerstev vnitra, práce a sociálních věcí a životního prostředí. Stejně tak se na hledání řešení budou podílet senátoři, kteří mají zpravidla ke komunální politice velmi blízko," uvedl předseda petičního výboru Senátu Jaromír Jermář.

Města a obce mimo jiné apelují na to, aby se vybrané opakované přestupky – například proti majetku či veřejnému pořádku – staly trestným činem. Chtějí také efektivně řešit nezaměstnanost, zejména aby se využívaly veřejně prospěšné práce a byla opět obnovená veřejná služba s motivačními prvky. Petice se zabývala i sociálním bydlením. O něm debatovali odborníci v Senátu v lednu.