„Jsme v dolíku, a tak k nám ze strání stéká voda, kterou kanalizace už nepobere,“ posteskl si místní občan Jan Doupovec. Pod petici se podepsal, i když oproti svým sousedům na tom není nejhůře. Jeho přátelé ale mají při tání a deštích těžkou hlavu. „Bydlím tady čtvrtým rokem a domy mívají vcelku pravidelně zaplavované sklepy. Hlavně po zimě řešíme problémy. Voda z polí nad ulicí steče do ulice a z ní se stane řečiště,“ připojila se Jana Krhánková.

„Teď to bylo nejkritičtější šestého září. Nevyplavila se nám jen voda, ale i fekálie,“ dodala žena. Lidé ze Slunné ulice požadují po městu radikální zásah. Jako laikové nevědí, jestli pomůže pročištění stávajících stok nebo výstavba nové dešťové kanalizace. Jedno jim je jasné, při problémech splašková kanalizace nestačí. „Dnes se peníze shánějí na vše možné, proč ne na pomoc naší ulici? Bukovice se už delší dobu stávají periferií a stojí mimo zájem města,“ postěžovala si Krhánková.

Radnice ale s názorem obyvatel nesouhlasí. Za problémy si podle vedení města mohou z větší míry sami. Domy totiž mají postavené na místě bývalého řečiště. To, že se lidem do domů vyplavily fekálie, podle vedení města také zavinili sami. „Někteří otevřeli poklopy od splaškové kanalizace a snažili se tak rychle odvést povrchovou vodu. Bohužel, ta vytlačila fekálie do domů,“ uvedl starosta Jeseníku Petr Procházka (ODS). Řešení problému prozatím nezná. „Zjistíme, co je potřeba udělat. Je třeba mít víc variant a vědět, jak jsou drahé,“ řekl starosta.

Podle místostarosty Vladimíra Cupala (nez.) mohou obyvatelé ulice zapomenout na to, že by jim město stavělo zvlášť dešťovou kanalizaci. „Není tam a ani nebude. Nikde ve městě ji nebudujeme. Všude je snaha budovat svody vody. I tady byly a povrchová voda se strouhami stahovala do koryta řeky Bělé. Lidé ale svody postupně zasypávali, aby se jim snáze sekaly trávníky,“ řekl Cupal. Určité řešení se však podle místostarosty rýsuje. „Až se bude stavět obchvat města, tak se budou dělat i příkopy, ale to bude až za tři až čtyři roky,“ dodal Cupal.