O hlasy občanů se v nadcházejících volbách uchází pět uskupení, kromě kandidátek Občanské demokratické strany a České sociální demokracie kandidátní listiny předložila také tři sdružení nezávislých kandidátů: Hasiči Petrovu, Společně to dokážeme a poslední kandidátka nese název Společně pro změny.

„Zastupitelstvo budeme mít jedenáct členů, my budeme usilovat o to, aby byl starosta uvolněný a mohl se plně věnovat práci pro obec. Zastupitelstvo ho zvolí do dvou týdnů od data voleb. Do té doby bude mít pravomoci správce pověřený ministerstvem vnitra,“ vysvětlil člen přípravného výboru Karel Kulich, který také figuruje na kandidátce Společně pro změny.

Pro fungování obecního úřadu je již připravená budova v areálu bývalého podniku Velamos. V budoucnu by měl Petrov hospodařit přibližně s polovičním rozpočtem jako nyní Sobotín, zhruba s patnácti miliony korun.

Ve svých volebních programech, které se pohybují spíše v obecné rovině, nezávislí kandidáti slibují také důkladnější úklid Petrova, zaměřit se chtějí také například na veřejné osvětlení i budování chodníků.

Žádný z kandidátů dosud nemá zkušenost s prací v samosprávě, vyjma Luboše Mátycha, který kandiduje za ODS a řadu let je místostarostou Sobotína.

Volební programy i další informace je možné najít na internetových stránkách www.obec.petrovnaddesnou.cz.

Volební účast si zatím nikdo odhadnout netroufá.

„Počítáme, že by mohlo přijít více lidí než v referendu, kdy se hlasovalo o odtržení Petrova od Sobotína loni na podzim,“ dodal Kulich.

K referendu se tehdy v Petrově dostavilo 602 lidí z 958 voličů, souhlasně se pro osamostatnění obce vyjádřilo 53 procent.

Petrov nad Desnou byl samostatnou obcí od roku 1946 do roku 1980, kdy byl připojen k Sobotínu. Za války byl naopak Petrov pod správou Rapotína. V Petrově žije 1260 obyvatel, Sobotín jich má 1200. Katastrální území Petrova zahrnuje 1220 hektarů, rozloha katastru Sobotína je trojnásobně větší.