Hru, v níž rozhoduje dobrá paměť a soustředění, hrál v dětství snad každý. Ve škole v Sobotíně si to rozdají vítězové školních kol.

Už nyní je přihlášeno několik set dětí ve dvou věkových kategoriích – pro žáky čtvrtých a pátých tříd a pro děti, které chodí do třetí třídy, případně jsou ještě mladší.

„Vyzýváme další zájemce ze škol nebo zájmových kroužků nebo i jedince, kteří si myslí, že v pexesu vynikají, aby se do turnaje přihlásili. Učinit tak mohou do 20. března na mailové adrese pexeso2008@email.cz. Podrobné informace obdrží obratem,“ láká hlavní organizátor ze sdružení Senioři Petr Hradil.

Finále se koná v pátek 28. března v Základní škole v Sobotíně.