Český Malín založila na území dnešní Ukrajiny skupina českých přistěhovalců v roce 1871. Tragický konec nastal 13. července 1943. Obec obklíčil německý oddíl, obyvatele Němci vyhnali do ulic a odvedli do sousedního Ukrajinského Malína. Muži a některé ženy byli nahnáni do kostela, Němci ho polili hořlavinou a zapálili. Ti, kdo se snažili utéci, byli zastřeleni nebo ubiti. Většinu žen, děti a starce odvlekli Němci zpět do Českého Malína, tam je nahnali do stodol a podpálili je. Záminkou řádění bylo tvrzení Němců, že byli napadeni oddílem banderovců.

Po válce se někteří obyvatelé, kteří vraždění přežili, a také vojáci 1. československého armádního sboru usadili v obci Frankštát na Šumpersku, která byla v roce 1947 přejmenována na Nový Malín. (ris)