Pouze vykácené náletové dřeviny a pár umístěných sloupků na oplocení dává lidem z Písečné tušit, že se kolem staré jámy, která měla počátkem devadesátých let sloužit pro promíchávání kalu z čistírny odpadních vod s kousky dřevní hmoty, něco děje. Tehdy plán stavby ztroskotal. Pásy těsnící fólie jsou rozkradené a poničené.

V lokalitě nad obcí se přitom usadili vzácní obojživelníci a na místě jam se objevila spodní voda. Celý prostor skládky totiž stojí na homoli písku. Jakýmkoliv zásahem do podloží může dojít ke zničení vodních zdrojů.

Původní snahu společnosti vybudovat v Písečné skládku komunálního odpadu, která by zasahovala až padesát metrů od prvních domků, se obci podařilo před rokem zastavit. Nyní je ale situace jiná.

„Prakticky nemáme šanci zasáhnout. Firma přišla s nápadem stavby skládky čistírenských kalů, na kterou má stavební povolení z počátku devadesátých let. Tehdy se se stavbou pouze začalo a stavební povolení je platné. Na vše ostatní musí mít další povolení, ale žádné další žádosti nejsou, a tak nemáme proti čemu bojovat,“ uvedl starosta Písečné Petr Slovák (nez.).

Obec má od firmy jen kusé informace. „Mají vizi, že sem budou svážet bioodpad a ten zde likvidovat a přetvářet na hnojivo. Nechápu, odkud by to brali? Obce z Jesenicka jsou zapojené do projektu Technických služeb Jeseník, které budou na skládce v Supíkovicích budovat kompostárnu. Takže nám sem budou přivážet cizí odpad?“ ptá se starosta.

„Je jasné, že zdroj nebude místní. Je jasné, že nechceme obec zavážet odpadem. Firma nám tvrdí, že to bude zabezpečené, ale máme obavy ze zápachu, hlodavců a hlavně o vodu,“ připojil se místostarosta Jan Konečný (KDU-ČSL).

Odpovědi na otázky se ale Písečná nedočká. Číslo na jednatelku, které mají na radnici k dispozici, neexistuje. Operátoři žádné spojení na firmu nemají. Na jediném známém číslem funguje jen na záznamník.

Zásadně proti skládce jsou obyvatelé Písečné. „My s tím vůbec nesouhlasíme. My tam máme studny, žijí tam naše malé děti. Místem, kde chtějí dělat skládku, vedou spodní vody a je tam písková zem, která propustí všechno,“ zlobí se místní občanka Eva Lukešová.