Kromě této žabky, která potřebuje specifické podmínky pro život, zde mají svůj domov i další ohrožené druhy obojživelníků. Na svou ochranu zatím čekají marně. Už šest let se bez úspěchu pokouší občanské sdružení Lacerta, které se specializuje na ochranu živočichů a rostlin žijících v mokřadech a zatopených lomech, dosáhnout vyhlášení mokřadů v Písečné za přírodní památku.

Proces zpomalila legislativa kolem programu Natura 2000, který má za cíl chránit obzvláště cenné lokality. „Naše mokřady jsou na seznamu, ale vše se protahuje a ohrožuje to vzácné druhy, které tady žijí. Kromě kuňky žlutobřichaté zde žije silně ohrožený čolek horský, skokan hnědý, rosnička zelená nebo mlok skvrnitý. Dokonce i kriticky ohrožený skokan zelený, který před deseti lety ještě na území Jesenicka vůbec nebyl. Území stále není chráněné, málokdo ví, jak je cenné, a i nechtěně mu může ublížit,“ obává se předseda Lacerty Lukáš Konečný.

Už v roce 2001 zabránili nadšenci zničení lokality. „Začala se ztrácet voda. Obec chtěla lokalitu vysušit a udělat z toho zastavěné území, což by byl pro obojživelníky konec,“ řekl Konečný. Dobrovolníci se pokoušejí více informovat o vzácnosti, se kterou se Písečná může pochlubit. V letech 2004 a 2006 zde vyhloubili patnáct tůněk, které slouží k rozmnožování obojživelníků. „Objevily se tady druhy, které zde předtím nebyly. Chtěli bychom vybudovat i naučnou stezku. Vedle je základní škola a děti by měly vědět, co tady vzácného žije. Mají ideální podmínky pro pozorování živočichů přímo v terénu. To jiní školáci nemají,“ dodal Konečný.