Na přítomnost nežádoucích mikroorganismů upozornil pravidelný rozbor. Odhalil takzvané koliformní bakterie, které obvykle ukazují na znečištění fekáliemi. Od středy 1. listopadu tak obyvatelé vesnice nesmí vodu z kohoutků používat jako pitnou. Tu si napouští z cisteren.

Velké množství bakterií se nacházelo v jedné z pěti pramenných jímek.

„Tuto jímku jsme odstavili, do vodovodního řadu již znečištěná voda neteče. V nejbližších dnech budeme provádět důkladné čištění a další rozbory, zda bude voda ve vodovodu pitná,“ řekl starosta Malé Moravy Antonín Marinov.

Co zdroj vody znečistilo?

Obec má podezření na netěsné septiky.

„Tato situace se stala v období, kdy byly extrémní deště. Obávám se, že déšť vyplavil nějakou jímku na odpadní vody a pak to vše vsáklo do pramenných jímek. Toto podezření se nám ale asi nepodaří prokázat,“ poznamenal starosta Marinov.

Na vodovod je napojeno zhruba osmdesát obyvatel Vojtíškova. Vodu z něj odebírá i místní penzion.

„V současnosti není obsazen návštěvníky, je de facto mimo provoz. Proto to pro tento penzion není až tak velký problém,“ uzavřel Antonín Marinov.