Odpočívka by mohla vyrůst severně od místa, kde dálnici D35 překlenuje silnice mezi Moravičany a Lošticemi. Plocha o rozměrech zhruba tři sta krát osmdesát metrů by se měla nacházet podél dálnice.

„Potřeba vznikla z důvodu umožnění bezpečného zastavení uživatelům dálnice (možnost dotankovat, občerstvit se, odpočinout si) a pokrytí potřeb parkovacích stání pro nákladní automobily, které mají ze zákona povinnost vykonávat bezpečnostní přestávky. Na stávající D35 a I/35 jsou kapacity nedostatečné a s výstavbou dálnice D35 se očekává nárůst dopravy,“ informoval mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Studecký.

Návrh na umístění odpočívky vzešel z omezení daných předpisy. Ty stanovují minimální vzdálenost mezi odpočívkami nebo jejich vzdálenost od mimoúrovňových křižovatek. „Zohledněna byla i poloha vzhledem k sídlům, dálnici a v rámci celé dálniční sítě,“ dodal Jan Studecký.

Je to pro nás nepřijatelné, říká starosta

Součástí areálu by mělo být velké parkoviště pro kamiony, čerpací stanice nebo restaurace, ale také sjezdy z dálnice či most přes dálnici postavený hned vedle toho stávajícího.

„Teď tam není vůbec nic. Vodovod, kanalizace, elektřina, všechno by tam bylo nutné přivést. Z našeho hlediska je to velký zásah do přírody, do zemědělství, do půdního fondu. Je to pro nás nepřijatelné. Vše je umístěno na nejlepší orné půdě v okolí. Tamní pole mají nejvyšší bonitu,“ řekl starosta Moravičan Antonín Pospíšil. Právě na jejich katastru by se měla odpočívka nacházet.

Samospráva Moravičan se o záměru dozvěděla náhodou, když Ředitelství silnic a dálnic podalo připomínku v rámci změny územního plánu sousedních Loštic.

Moravičanští žádný prospěch v nové odpočívce nespatřují. Naopak. „Lidé přijdou o pozemky, přibude nám tu zápach, hluk, světelný smog, ubyde půda,“ vypočetl Antonín Pospíšil.

Záměr odmítla na konci loňského roku zastupitelstva Moravičan i Loštic. V usnesení loštických zastupitelů je vyjmenováno sedm důvodů, proč s výstavbou v daném místě nesouhlasí. Od záboru kvalitní zemědělské půdy přes nevratný zásah do krajiny, popření ochrany půdního fondu i boje se suchem po umístění odpočívky v chráněné oblasti akumulace vod.

Proč to nejde u Palonína

„Vybudování odpočívky v navrhovaném místě je nehospodárné nakládání s veřejnými prostředky státu. Zahrnuje vybudování nových sjezdů k odpočívce, kdy nové sjezdy budou v rámci výstavby dálnice D35 budovány v Mohelnici dva kilometry od místa napojení odpočívky a další sjezdy jsou již vybudovány dva kilometry směr Olomouc u obce Palonín,“ stojí v usnesení z loňského listopadu.

Lokalitu u palonínského sjezdu vidí jako vhodnější také starosta Pospíšil.

„Je tam menší bonita půdy, zasáhlo by to převážně do pozemků Ředitelství silnic a dálnic, jsou tam vybudované sjezdy, je tam most, který se bude rekonstruovat,“ zmínil.

Podle Ředitelství silnic a dálnic však využití lokality u Palonína není možné. Odkazuje se přitom na normu, která stanovuje minimální vzdálenost mezi odpočívkami a vylučuje jejich stavbu v mimoúrovňových křižovatkách.

Místo odpočívky u Moravičan již prověřila vyhledávací a technická studie. „Aktuálně bude řešena EIA (posouzení vlivu záměru na životní prostředí, pozn. red.) a podle jejího výsledku se rozhodne o dalším pokračování či nepokračování přípravy,“ dodal Jan Studecký.