Bývalý ředitel PMŠ byl loni za dlouhodobé neřešení dluhů s bývalým nájemcem hotelu Sport odsouzen k podmínce.

Podle soudu se jednalo o trestný čin porušení povinností při správě cizího majetku. K řízení o náhradě škody ale tehdy soud PMŠ odkázal na civilní řízení.

„Žalobu o náhradu škody v souvislosti s hotelem Sport jsme podali před koncem roku, ale bylo nám sděleno, že pan Šperlich podal dovolání. Vše se tak protáhne,“ uvedl Michael Kohajda ze správní rady PMŠ.

Dovolání k nejvyššímu soudu je mimořádný opravný prostředek. Předtím rozsudek šumperského okresního soudu potvrdil také kraj.

Bývalá pokladní ve vězení

Vedení Podniků města Šumperka ale podalo na bývalého ředitele další trestní oznámení. To souvisí s další kauzou, týkající se bývalé pokladní městské firmy Martiny Vařákové.

Ta byla loni za zpronevěru několika milionů korun odsouzena k tříletému pobytu ve vězení. Peníze vyváděla z PMŠ řadu let i po statisícových částkách.

Bývalá zaměstnankyně si přisvojovala vratné kauce nebo některé faktury proplácela na účet pak si ještě z kasy vzala hotovost ve stejné výši. Vše vyšlo najevo při neplánované podrobné kontrole.

„Trestní oznámení jsme podali v souvislosti s inventarizací pokladny, kterou bývalý ředitel neprováděl, ačkoliv tvrdil opak. Pokud by tak činil, o nesrovnalostech by musel vědět,“ vysvětlil Michael Kohajda.

Policie potvrdila, že se novým podnětem zabývá, vyšetřování je ale na samém začátku.

„Zatím v této věci nevedeme vůči žádné osobě trestní stíhání,“ uvedla mluvčí policie Jiřina Vybíhalová.

V dobré kondici

Po obou skandálech se v městské firmě změnil způsob řízení. Od letošního roku představenstvo a dozorčí radu nahrazuje správní rada.

Ze statutárních orgánů odchází místostarosta Tomáš Spurný, ředitelem zůstává Patrik Tomáš Pavlíček. Podniky by tak měly fungovat efektivněji.

„Myslím, že se nám podařilo během posledních tří let městské podniky stabilizovat, nastavit vnitřní řídící procesy, dát do pořádku účetnictví. Věřím, že společnost odevzdávám v dobré kondici“, uvedl místostarosta Spurný.

Podniky hospodaří s velkým majetkem města, který zahrnuje nemovitosti, veřejná prostranství, lesy, hřbitovy, i sportovní areály.