Ještě před několika lety se za zdmi kostela v centru Zábřehu skrývalo „skladiště“. Na zemi leželo rozložené lešení, desky, dlaždice a stavební materiál. Během několika let se členům sdružení, kteří pocházejí z řad místních farníků, podařilo zanedbanou památku od základů opravit.

Nová okna a vstupní dveře, odvodnění, strop, fasáda, vnitřní omítky, rozvody elektřiny, nová sakristie, opravené varhany a znovu postavený kůr, dlažba, restaurovaný hlavní oltář. To je jen krátký výčet prací, díky nimž bude moci chrám opět sloužit k původnímu účelu: konání bohoslužeb.

„V uplynulém roce se v celém kostele podařilo položit dlažbu, udělat odvzdušnění kolem celého kostela, opravit pískovcové schody a restaurovat hlavní oltář,“ shrnul nejdůležitější práce Alois Frank ze sdružení Svatá Barbora Zábřeh. To si chrám za účelem rekonstrukce od farnosti zapůjčilo.

Letos „zbývá“ restaurovat dva obrazy z původních bočních oltářů, vybavit mobiliářem prostor kněžiště a sakristii a zlikvidovat dřevokazné brouky, kteří napadli trámy ve věži. Nejvíce peněz si však vyžádá výroba nových lavic. „Od sponzora jsme získali velký dar. I s vytápěním jejich cena vyjde na sedm až osm set tisíc korun,“ upřesnil Frank.

„Jsem tu po dlouhých letech poprvé. Asi nejvíc se mi líbí opravená křížová cesta. Obrazy jsem před lety viděla vystavené v Galerii Tunklův dvorec a jsem ráda, že si je můžu prohlédnout v místech, kam patří,“ řekla Alena Hradilová. Spolu s dalšími desítkami lidí do kostela zavítala na novoroční koncert pořádaný městem a zábřežskou základní uměleckou školou.

Právě křížovou cestu se spolu s střechou a dřevěným stropem kostela podařilo farnosti v devadesátých letech opravit. Pak se práce v chrámu na dlouhé roky zastavily. Roku 2000 vrátili zvoníci do věže kostela památný zvon svaté Barbory.

V památném kostele, jehož kořeny sahají až do období gotiky, by se mohla ještě letos po letech sloužit mše svatá. Představitelé sdružení by jej rádi nechali v prosinci znovu vysvětit.

„Letos před svátkem svaté Barbory bychom chtěli kostel předat farnosti. Jen nám schází asi milion korun na dokončení oprav,“ doplnil Frank.