„26. června u nás pořádáme první ročník pohárové soutěže Memoriál Boleslava Staňka o putovní pohár,“ informoval starosta Vlčic Josef Fojtek (nez.).

Vlčice zatím svou hasičskou soutěž neměly. Jen jednou za pět let na místní sbor připadlo organizování okrskové soutěže. Memoriálem tak v obci zahajují novou tradici.

„Boleslav Staněk byl velitel hasičů, který zahynul při výkonu své činnosti. Proto chceme uctít jeho památku. Zvažovali jsme pojmenovat po něm most, ze kterého jej smetla voda nebo jednotku hasičů, nakonec jsme se rozhodli pro soutěž,“ řekl starosta.

Termín konání závodu připadá přímo na tragické datum, které se všem v obci vrylo do paměti. Boleslav Staněk se ten den večer rozloučil s rodiči slovy: „Tati, neboj, machři ještě nevymřeli.“ To byla poslední věta, kterou rodiče od svého neustále rozesmátého syna slyšeli.

Boleslav Staněk tehdy vyjel s kolegy odčerpat sklep v nedalekých Vojtovicích. Příval vody byl ale silný a hasiči svůj úkol nemohli splnit. Při zpáteční cestě přes most ucítili náraz do vozu. Boleslav Staněk vyšel zkontrolovat, co se děje. Přitom udělal osudovou chybu. Ničím se nejistil. Jeho syn i kamarádi mohli jen bezmocně sledovat, jak jej i most spláchla dvoumetrová vlna.

Staňka našli hasiči až druhý den ve větvích vrby. Místo jeho nálezu připomíná i náhrobek, který mu jeho rodiče nechali vytesat. V den pohřbu by Boleslav Staněk slavil jednačtyřicáté narozeniny.