Je pět hodin večer a od hotelu Grand vyjíždí bryčka. Namísto koní ji však táhne čtveřice čertů. Na voze stojí svatý Mikuláš a žehná davům přihlížejících dospělých a dětí. Před světcem kráčí desítky andělů, kteří s loučemi v rukou osvětlují potemnělé ulice. Do kroku jim hraje dechová muzika.

Průvod projde pěší zónou a míří k radnici. Na Točáku už dav zhoustne natolik, že jím kočár projede jen s obtížemi. Na náměstí Míru pak akce vrcholí krátkým programem a nadílkou.

„Chodíme sem každý rok, malý se na Mikuláše těší už celý týden,“ říká Marie Dobiášová, která na akci přišla s pětiletým vnoučkem Antonínem.

Světec Mikuláš byl okolo roku 300 biskupem v Lykii, dnešním Turecku. Kvůli své víře se dostal do vězení, kde byl těžce trýzněn. Zvyk, kdy Mikuláš navštěvuje děti a obdarovává je, vznikl v 10. století v Německu.