Je teprve druhou školou v Šumperku, která tabule budoucnosti má.

„Ve výuce mají obrovské možnosti využití. Zejména v odborných předmětech. Učitel může okamžitě ukázat obrázky, schémata, pustit film. Je to náročné na přípravu a ještě bude nějakou dobu trvat, než se pedagogové naučí tabule dokonale ovládat a využívat všechno, co umožňují,“ řekla ředitelka školy Jarmila Hynková.

Interaktivních tabule zatím slouží jen pro výuku na druhém stupni, nižší ročníky mohou do příslušných učeben docházet, jen když je tam volno. Na tabule i pro třídy prvního stupně zatím peníze nejsou. Celý projekt si vyžádal dva a půl milionu korun, z 85 procent ho uhradila dotace z fondu Evropské unie, zbytek dodalo město a škola.

Počítačová učebna je součástí školního klubu, děti sem mají po vyučování volný přístup. Dostanou se do mailových schránek a omezeně na internet bez přístupu k hrám nebo na nevhodné stránky.

„Teď se pokusíme ze stejného programu získat další dotaci na výstavbu hřiště pro malé děti v atriu mezi tělocvičnou a školní budovou,“ uvedla Jarmila Hynková.

Do atria je přímý vstup z družiny a hřiště by bylo přístupné i veřejnosti. Z dotazníkového šetření vyplynulo, že právě takové hřiště lidé ze sídliště v okolí školy postrádají.