Letošním tématem byla biodiverzita, čili pestrost a rozmanitost rostlin a živočichů na Zemi.

Na stanovištích čekaly na děti kvízy, soutěže, zábavné hry, ale i rukodělné aktivity. Například v polární oblasti stavěly iglú z cukru, v oceánu vyráběly kraba nebo medúzu, na korálovém útesu vytvářely náramek z mušlí.

Celým parkem procházela naučná stezka, která na třiadvaceti stanovištích seznámila s ohroženými živočichy.

Na tom posledním pak děti pomáhaly stavět fiktivní biodiverzní zvíře.

Nechyběly ukázky starých řemesel, módní přehlídka ze školy ve Vrchlického ulici nebo Pohádka o lese v podání dětí ze školy v Dolních Studénkách.