Slavnosti a zejména impozantní průvod rytířů, pánů na koních a kejklířů městem korunovaný ohňostrojem měly jednoznačně navrch. Centrum Šumperka obsadily tisíce lidí.

„Lidé šumperští, pojďte s námi a oslavte velkou událost, kdy páni moravští a slezští svým ujednáním podpořiti ráčili volbu krále našeho Vladislava Jagellonského,“ vyzýval herold, když k radnici přivedl průvod provázený svitem loučí a zvukem bubnů a píšťal.

„Koně pro pana starostu!“ ozval se vzápětí povel a to už se Zdeněk Brož oblečený v renesančním kostýmu vyšvihl do sedla hnědáka, aby v průvodu zpět do parku zdravil měšťany.

„Nechce ještě někdo jet na koni, abych se nad vás nevyvyšoval?“ žertoval starosta hodinku před tím v obřadní síni, kde vítal delegace z partnerských měst: Mikulova, Nysy, Prievidze a zejména z německého Bad Hersfeldu.

Právě ve znamení patnáctileté spolupráce s německým městem se letošní slavnosti nesly. Badhersfeldský starosta Hartmuth Böhmer i jeho radní navlékli pro tu příležitost rovněž středověké kostýmy, které v jejich městě provázejí slavný říjnový svátek Lullusfest.

Program slavností vrcholil na pódiu v Sadech 1. máje. Rytíři v kostýmech znovu vyhlásili své rozhodnutí z roku 1490. V sázce tehdy byla jednota království. Českým králem už byl zvolen Vladislav Jagellonský, ale Moravu a Slezsko držel uherský král Matyáš Korvín. Po jeho smrti hrozilo, že obě vedlejší země zůstanou od Čech odtrženy. Páni na sněmu v Šumperku ale rozhodli, že stejně jako Češi přijmou za krále Jagellonce.

Za jejich státnické rozhodnutí jim jménem konšelů a měšťanů po pěti stech letech poděkoval současný starosta Šumperka a pak už černé nebe nad městem rozčísl mohutný ohňostroj.

V sobotu 6. června po celý den pokračují slavnosti bohatým programem a jarmarkem v Sadech prvního máje a večer pak koncertem Motýlů a německého sboru v klášterním kostele. Těsně před polednem zahájí starostové Šumperka a Bad Hersfeldu v divadle výstavu o německém městě a podpisem memoranda potvrdí pokračování partnerství obou měst, které trvá už patnáct let.