Speciálním nástrojem připomínajícím fix se na ni dá psát a malovat a s napsaným pak desítkami způsobů dál pracovat: například text otáčet, kopírovat, dotykem smazat či ukládat a znovu vyvolat. Ovladačem není počítačová myš, ale lidský prst. Na tabuli je možné otevřít internetové stránky a pracovat s nimi jako na běžném počítači.

„Interaktivní tabule skýtají obrovské možnosti pro výuku a je na učiteli, do jaké míry je využije. Tabuli může ovládat i od stolu, kde má menší monitor s klávesnicí,“ říká ředitel školy Petr Málek.

Učitel si může předem připravit třeba zadání písemky nebo text pro doplňování ve výuce pravopisu. Odpadá psaní křídou přímo v hodině, odpadá taky mazání tabule mokrou houbou.

Interaktivní tabule jsou ve všech třídách prvního stupně, ve dvou třídách šestého ročníku a v pěti odborných učebnách. Celý projekt si vyžádal 2,7 milionu korun, přičemž 2,1 milionu získala škola z dotací Evropské unie. Pomohlo i město.

„Uspěli jsme s projektem nazvaným Zavedení 21. století na základní školy, který připravila moje předchůdkyně ve funkci ředitele. Jsme jednou z mála škol v kraji, které tuto novou učební pomůcku v takovém rozsahu mají,“ řekl Petr Málek..

Učitelé školy se v tomto týdnu vrátili do role žáků a s pomocí lektorky se učili s novou technikou zacházet. Žáci s ní podle slov ředitele určitě žádný problém mít nebudou, protože práce s počítačem je pro ně odmalička stejně přirozená jako mluvení a psaní.

„Děti zaměstnanců školy si to už v předstihu vyzkoušely a okamžitě si s tabulemi věděly rady,“ uzavřel Petr Málek.