„Vážím si toho, že se Olomoucký kraj do soutěže vložil a věnoval jí velkou pozornost. Nicméně mě překvapilo, že podnikateli věnoval z veřejných prostředků částku sto tisíc korun," řekl Cyril Svozil, který není příznivcem veřejných subvencí v soukromém sektoru.

„Víme, jak se kraj macešsky staví k místní nemocnici, která bezesporu poskytuje veřejnou službu. Dar od kraje jsem pochopil tak, že jsem v této chvíli prostředníkem. Částku posunu tam, kam patří," doplnil oceněný podnikatel.

Mezi krajem a nemocnicí panují delší dobu napjaté vztahy. Vedení nemocnice v minulosti navrhlo kraji uzavření smlouvy, v níž by se zavázala poskytovat zdravotní služby a kraj by se podílel na krytí vzniklých finančních ztrát. Hejtmanství ale tento krok odmítlo. Preferuje odkup zdravotnického zařízení státem a jeho následný převod do vlastnictví kraje.

Stotisícový dar přispěje k nákupu přístroje pro plicní ventilaci. Bude sloužit pacientům, kteří leží na anesteziologicko-resuscitačním oddělení. Přístroj bude mobilní, bude moci fungovat i bez připojení na centrální rozvod plynů.

„Přístroj je koncipován tak, že umožní transporty mezi jednotlivými pracovišti v rámci nemocnice, mezi nimiž se musí pacient pohybovat," řekl primář nemocnice Petr Krátký.

Dar pokryje přibližně třetinu nákladů, zbytek nemocnice doplatí ze svých zdrojů. „Pořizovací cena této řady přístrojů se pohybuje kolem 350 tisíc korun. Darovací smlouva je účelová na zakoupení tohoto zařízení," doplnila zástupkyně ředitele pro ekonomiku Věra Kocianová.