„Tento program má pomoci ve zvyšování kvality domácího cestovního ruchu,“ uvedl ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský (VV).

Na podporu mohou dosáhnout projekty zaměřené na rekonstrukci a budování odpočívadel, hygienických zařízení a dalších služeb, které povedou ke zvýšení komfortu na pěších trasách, naučných stezkách a cyklotrasách.

„Druhým cílem je pak přiblížení turisticky zajímavých míst pomocí ekologicky šetrné místní dopravy nebo pomoc při budování orientačního systému, který je uzpůsobený pro sluchově či zrakově postižené,“ doplnil Jan Dvořák z odboru komunikace ministerstva pro místní rozvoj.

Podnikatelé mohou na vybrané projekty získat dotaci ve výši až poloviny nákladů.