Areál bývalého hraničního přechodu v Bílém Potoku získalo město od státu po vstupu České republiky do Schengenského prostoru. Předchozí vedení Javorníku uzavřelo smlouvu o pronájmu nemovitostí s polským podnikatelem. Ten zde provozuje internetový zásilkový obchod.

Současné vedení města tvrdí, že dokument má právní vady. Za tu nejzávažnější označuje skutečnost, že ve smlouvě byl bez vědomí zastupitelstva podepsán závazek budoucí smlouvy o odprodeji nemovitostí.

Nájemce se navíc z podnikatele – fyzické osoby transformoval do společnosti s ručením omezeným. Tuto změnu nedal městu na vědomí, ačkoli jakoukoli změnu tohoto druhu měl oznámit.

Město chce dát záležitost právně do pořádku. Nebrání se jednání o nové nájemní smlouvě za stejných finančních podmínek. Starostka Javorníku Irena Karešová nicméně říká, že komunikace s podnikatelem je velmi špatná. I přes opakované přísliby se k novému znění dohody nevyjádřil.

„V září loňského roku jsme seděli s panem Szymańskym a jeho právním zástupcem u kulatého stolu. Z očí do očí nám slíbil, že se k nové smlouvě vyjádří. Protože tak neučinil, město přistoupilo k výpovědi," řekla Karešová.

„Jediná možnost, jak ho přimět, aby s námi vstoupil do jednání, je, že jsme mu tu smlouvu vypověděli. Buď s námi začne komunikovat, nebo z toho objektu odejde," doplnil místostarosta Javorníku Petr Polášek.