Dub internetové kliky na www.stromroku.cz opravdu potřebuje, protože má silné konkurenty, jimž se dostává bohaté přízně. Je to vidět už na dosavadních číslech. K favoritům mezi dvanácti stromy patří určitě Žižkův dub na Vysočině, pod nímž podle pověsti známý vojevůdce přespal, nebo si k němu přinejmenším uvázal koně.

Také žádlovický dub má ale svůj příběh.

„Strom byl svědkem historických událostí, například pobytu rakouské spisovatelky Marie von Ebner-Eschenbach, která na žádlovickém panství často pobývala. Spisovatelka bývá často srovnávána s Boženou Němcovou,“ popsal Michal Trlica, který strom do ankety přihlásil.

Místní patrioti prý doufají, že v budoucnu bude o anglický park s exotickými dřevinami, jenž je domovem dubu, pečováno lépe než dosud. Cenné zelené zákoutí se zbytky barokní architektury je v současné době zpustlé a chátrá.

Porota Stromu roku vybírala letos z pětačtyřiceti návrhů. Vítěz získá odborné arboristické ošetření a bude příští rok v únoru reprezentovat Českou republiku v mezinárodním klání Evropský strom roku. Šanci má i dub ze Žádlovic.