Odbory povedou dva šéfové. Jeden bude velet kriminalistům, pod druhého vedoucího budou spadat ochránci zákona v uniformách. Nadřízeným orgánem obou odborů bude Krajské ředitelství Policie Severomoravského kraje v Ostravě.

Jako vítěz výběrového řízení na post šéfa odboru služby kriminální policie a vyšetřování v Šumperku vyšel jednačtyřicetiletý Milan Pospíšek. Téměř před dvaceti lety začínal jako řadový policista na obvodním oddělení Hanušovice, později řadu let působil na oddělení hospodářské kriminality. Posledních šest let zastával funkci velitele služby kriminální policie a vyšetřování.

Jak Pospíšek uvedl, velkou reformu policie by měla pozitivně pocítit veřejnost i sami policisté. „Cílem je samozřejmě spokojenost občanů s prací policie. Podle průzkumů veřejného mínění je Šumpersko bezpečným regionem a naší snahou bude, aby to tak nadále zůstalo,“ řekl Milan Pospíšek.

Nejvyšším šéfem policistů z obvodních oddělení a dopravního inspektorátu bude třiatřicetiletý Jakub Kunčara. U policie začínal před devíti lety. Ve vedoucích funkcích působil na několika obvodních odděleních, na okresní ředitelství jako velitel služby přešel letos.

„Policisté i veřejnost by neměli vnímat, že je policie rozdělena na dva různé odbory. Oba budou spolupracovat ve vzájemné symbióze, naše cíle jsou společné,“ řekl Kunčara.

Se Šumperkem se zanedlouho rozloučí dosavadní okresní policejní ředitel Josef Drábek, který nastupuje jako vedoucí územního odboru policie v Přerově.

Cílem velkých personálních změn je snížení počtu vedoucích pracovníků. Ukázalo se totiž, že jich je zbytečně mnoho. „Na osm řadových policistů připadal jeden velitel, což se ukázalo jako neefektivní při stanovení kompetencí a odpovědností. Po reformě bude tento poměr výrazně odlišný,“ vysvětlil okresní policejní ředitel Josef Drábek.

Policejní reforma zdaleka nezahrnuje pouze personální změny. Jedná se také o výraznou modernizaci vybavení policistů. Ještě do konce roku by policisté na Šumpersku měli mít osm nových vozů. Nového interiéru se také do několika měsíců dočkají tři obvodní oddělení, která jsou nyní v rekonstrukci. Více: Na policii se už nebudou potkávat oběti s pachateli


Reforma, která za desetiletí nemá obdoby, přináší také změny v kompetencích policistů. Podle nového zákona o policii již v budoucnu nebudou muset doručovat úřední písemnosti nebo nahrazovat pořadatele při sportovních akcích. Zasahovat budou jen v případě, že organizátoři nezvládnou situaci a zdraví účastníků akce bude ohroženo.

Dopravní policisté už nebudou nově vyšetřovat banální nehody, ale jen havárie, u nichž škoda přesáhne sto tisíc korun.