Zastupitelé však její existenci odmítli. O waldorfskou školu usiluje Sdružení pro alternativní vzdělávání.

Jednání se nezúčastnili dva zastupitelé, kteří sdružení podporují. Třiadvacet přítomných zastupitelů se rozdělilo na dva tábory.

„Sedmadvacet let jsem ve školství. Učila jsem v klasických i speciálních třídách. Když shrnu všechna pro a proti, měli bychom jim dát šanci,“ podpořila zastupitelka Vladislava Fačevicová vznik waldorfské školy.

Sdružení totiž splnilo všechny podmínky města. Při zápisu podepsali rodiče sedmnácti budoucích prvňáčků čestné prohlášení o tom, že je přihlašují právě do waldordfské třídy a splnili tak požadovaný minimální počet dětí ve třídě. Ta by měla rok fungovat pod křídly Základní školy Jeseník a v dalším školním roce už by vznikla soukromá waldorfská škola.

Rodiče zajistili i dofinancování platu učitelky v částce sto sedmdesáti tisíc korun, aby městský rozpočet na alternativu nedoplácel. Po dohodě s ředitelem ZŠ Jeseník zajistili i volné prostory v areálu školy v Průchodní ulici.

„V žádném případě nebudu souhlasit s tím, aby vaše sdružení bylo přičleněno k naší jediné škole. Udělejte vše pro to, ať od září máte vlastní školu a máte naši maximální podporu,“ vyjádřil svůj názor radní Jan Jedlička (ODS).

Na vznik samostatné školy tak, aby začala jen s jednou třídou pracovat už od září, však není podle rodičů dostatek času.

„My děláme maximum a vy nám stále říkáte, že máme dělat další a další věci. Není v našich silách dotáhnout projekt samostatné školy do prvního září,“ bránila sdružení Markéta Šuláková. „Přizpůsobili jsme se maximálně vašim požadavkům. I ředitel jesenické Základní školy v Průchodní ulici souhlasí a bere si za nás zodpovědnost,“ přidala se Daniela Nováčková.

Při hlasování ale alternativní waldorfská škola získala pouhých jedenáct hlasů. Stejný počet zastupitelů se postavil proti a jeden se zdržel.

„ Probereme to s právníky a dále budeme pokračovat v úsilí pro vznik školy. Na příštím zasedání zastupitelstva požádáme znovu o podporu, protože bez mandátu města se neobejdeme,“ řekla po jednání zastupitelstva Monika Novotná.