V oblasti vítr pokácel přibližně 190 tisíc kubíků dřeva. Nejvíce zasažena byla oblast, kterou spravuje Lesní správa Hanušovice. V ní vítr poškodil přibližně 157 tisíc kubíků dřeva. To je víc, než se jindy vytěží za celý rok.

„Vše trvalo jen několik minut. Hned druhý den jsme začali zjišťovat škody a odhadovat množství polámaného dřeva. Zpočátku to nevypadalo tak zle, ale jak jsme postupně uvolňovali cesty a dostávali se dál do lesů, škod přibývalo. Rozsah polámaného dříví je vyšší, než je celá obvyklá roční těžba," řekl ředitel šumperského krajského ředitelství Lesů České republiky Tomáš Pospíšil.

Běžně se za rok v oblasti Hanušovicka vytěží asi sto dvacet tisíc krychlových metrů dřeva. „Se zpracování dřeva se začalo hned po kalamitě. V kopcích pracují dřevorubci a v nedostupných terénech pomáhají koně. Využijeme také lanovky. Na rovině a v méně náročných terénech usnadňují práci harvestory," popsal průběh odklízecích prací výrobně technický ředitel Lesů ČR Václav Lidický.

V lesích okolo Dolní Moravy je v těchto dnech slyšet hukot harvestorů, což jsou speciální stroje, které dokáží zpracovat celý kmen. Harvestor má hydraulickou hlavici, kterou obejme a uchopí strom. Motorovou pilou, která je součástí hlavice, ho pak odřeže. Speciální nože kmen během pár sekund odvětví. Stroj má zároveň měřicí zařízení, které přesně odměří potřebnou délku kmenu. Počítač přitom zaznamenává množství zpracovaného dřeva.

„Výhodou harvestorů je to, že práce jim jde daleko rychleji. Nahradí práci až dvaceti dřevorubců. Navíc je to daleko bezpečnější. Stromy jsou totiž různě polámané přes sebe, nahnuté či napružené, takže dřevorubcům by mohlo hrozit zranění. Tím, že harvestor kmen uchopí a potahuje, zároveň zmenšuje riziko poškození okolních zdravých stromů," vysvětlil Tomáš Pospíšil.

Nevýhodou těchto strojů v hodnotě několika milionů korun je, že se nedostanou do prudkých svahů nebo kamenitých terénů. Hodí se také spíše pro jehličnaté než listnaté dřevo.

Po harvestorech přicházejí na řadu vyvážecí stroje, které nařezané kmeny naloží a svezou k lesním cestám, kde už se pro ně dostanou nákladní auta. U cest v okolí Dolní Moravy leží teď tisíce kmenů, které se postupně odvážejí.

Vítr poničil lesy v souvislých blocích. „Jde o typický průvodní jev letní bouřky. Silný vítr smete vše, co se dostane do jeho středu. Hned za hranicí jeho působení po něm ale nenajdete žádnou stopu," vysvětlil vedoucí odboru lesního hospodářství a ochrany přírody Lesů ČR Ladislav Půlpán.

Zatímco v okolí Dolní Moravy vichřice stromy lámala jako sirky, na Staroměstsku byl už vítr slabší, takže kmeny spíše vyvracel. „Právě na Staroměstsku jsou škody největší. Celkem tam vítr zničil asi šedesát tisíc kubíků dřeva," upozornil René Šebek z Lesní správy Hanušovice.

V následujících dvou letech budou lesníci kalamitní plochy postupně zalesňovat. „Použijeme listnaté i jehličnaté dřeviny, tedy smrky, buky, javory, jedle a na horách také jeřáby. Počítáme i s následnou péčí a ochranou mladých stromků před zvěří a trávou," doplnil Ladislav Půlpán.

Do lesů se nesmí, na Králický Sněžník se ale turisté dostanouTisíce polámaných a vyvrácených stromů musejí po vichřici vytěžit lesníci v okolí Dolní Moravy.Hanušovicko, Králicko – V lesích na Hanušovicku a Králicku po vichřici ještě pořád není bezpečno. V okolí Starého Města nebo Dolní Moravy proto platí stále zákaz vstupu do lesních porostů.
Stále totiž hrozí, že mohou padat některé nalomené nebo napůl vyvrácené stromy. V lesích se navíc pohybuje těžká technika, která pracuje na likvidaci kalamity.

„Pohyb v těchto lokalitách je rizikový i pro zkušené lesníky. Vstup do porostů s nezpracovaným dřívím nedoporučujeme, ani když jsou cesty už uvolněné," varoval výrobně technický ředitel Lesů ČR Václav Lidický.

Na Šumpersku lidé nesmějí vstupovat do lesů ve Starém Městě a jeho osadách, v okolí Malé Moravy a Šléglova. Z této strany se tak bez porušení zákazu nedá dostat k chatě Návrší ani na Králický Sněžník.
Na Králicku platí zákaz mimo jiné v Dolní, Horní a Velké Moravě. Radní v Králíkách už ale zmírnili nařízení, takže turisté se nyní mohou legálně vydat na vrchol Králického Sněžníku alespoň z této strany.

Otevřená je žlutá turistická trasa z rozcestí Pod Klepáčem (U Křížku) po rozcestí Nad Zbojnickou chatou a dále červená turistická trasa až na Králický Sněžník.

Na tento vrchol se dá legálně dojít také po žluté značce údolím Moravy z konečné zastávky autobusu v Dolní Moravě. Přístupná je rovněž část singltrekové trasy nazvané Skalní trail od chaty Slaměnka k hotelu Vista v Dolní Moravě.

„Omezení se budou postupně rušit s tím, jak budou pokračovat práce na likvidaci následků vichřice a jak budeme uvolňovat další místa a trasy," sdělil ředitel krajské správy Lesů ČR v Šumperku Tomáš Pospíšil.

Podle starostky Králík Jany Ponocné by mohla další omezení padnout v horizontu dvou týdnů. „Máme s Lesy ČR dohodu, že jakmile bude možné někde zákaz zrušit, dají nám vědět a my pak vše rychle zúřadujeme," řekla Jana Ponocná.

Přestože na zákaz na lesních cestách a turistických trasách upozorňují dobře viditelné cedule s varováním, mnozí lidé jej porušují. Problémy jsou s pěšími, borůvkáři i cyklisty. Ti riskují nejvíc, protože se na lesních cestách mnohdy pohybují rychle a hrozí, že se srazí s nákladními auty, která dřevo postupně odvážejí. Za porušení zákazu vstupu do lesa přitom hrozí až pětitisícová pokuta.