„Dosud pracovala část členů jednotky Sboru dobrovolných hasičů Mohelnice na poloviční úvazek jako hasiči a druhým polovičním úvazkem vykonávala hlídací a bezpečnostní službu v areálu společnosti Siemens. Ta se však rozhodla, že tuto činnost bude od dubna vykonávat v jejím areálu jiná externí firma, čímž však zanikly poloviční úvazky pro část členů jednotky hasičů," vysvětlil mluvčí mohelnické radnice Jan Krůza.

Město proto od dubna devět členů jednotky zaměstná na plný úvazek. Rozhodli o tom radní. Na financování mohelnických hasičů se ale nadále bude podílet společnost Siemens i další přispěvatelé z řad firem. Radnice se pak bude pokoušet získat další finanční příspěvky a tím snížit své náklady.

„Fungování jednotky je především veřejnou službou pro občany, nejen pro velké firmy v její územní působnosti, která slouží k záchraně našich životů a majetku. Proto tohle rozhodnutí rady města pokládám za jediné správné, i když bude znamenat zátěž pro rozpočet," uvedl starosta Mohelnice Antonín Navrátil.

Mohelnice je jedinou obcí s rozšířenou působností v Olomouckém kraji, v níž není profesionální jednotka hasičů. Zdejší sbor dobrovolných hasičů se jí svým vybavením i úrovní ale vyrovná.

„Jednotka je vybavená cisternou, dopravním vozidlem, potřebnou dýchací technikou i třeba chemickými obleky. Vyjíždí do pěti minut od vyhlášení poplachu a spolu s jednotkou z Loštic vykrývá jih okresu," řekl ředitel Územního odboru Sever Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje Martin Žaitlik. „Rozhodnutím vedení města Mohelnice se podařilo stabilizovat stav na několik let dopředu," doplnil.

Jednotka mohelnických poloprofesionálních hasičů vyjíždí ročně asi ke sto šedesáti až sto sedmdesáti zásahům. Průměrně tak zasahuje téměř každý druhý den.