„V rámci našeho charitativního projektu obměňujeme vozový park v dětských domovech, ústavech i domovech důchodců. V celé republice jsme již předali 345 aut," vysvětlil zástupce firmy Compact Rudolf Adam.

Pětimístný renault bude sloužit potřebám denního stacionáře pro seniory i pečovatelskou službu.

„Klienty do stacionáře dovážíme z jejich domovů. To je pro rodinné příslušníky značná úleva, když mohou odejít do práce již se nemusí o nic starat. Naší snahou je, aby klienti co nejdéle zůstávali za pomoci rodiny ve svém domácím prostředí. Daru si velmi vážíme," řekl ředitel společnosti Pontis Miroslav Adámek.

Denní stacionář pro seniory, který sídlí v budově Pontisu v ulici Generála Svobody, má kapacitu 12 klientů. Sociální pracovníci pro ně připravují různé aktivační programy, trénují je v sebeobsluze a poskytují jim i další služby. Klienti se navíc v denním stacionáři mají příležitost setkávat se svými vrstevníky. Společnost Pontis ještě letos druhý denní stacionář otevře v Domě s pečovatelskou službou Alžběta v Temenici.