Zmíněný projekt, nazvaný Údržba zeleně – nová pracovní místa, financuje ze tří čtvrtin Evropský sociální fond, zbývající prostředky hradí státní rozpočet.

„Díky projektu se podařilo zaměstnat šest osob bez stálé práce. Zájem měly dvě obyvatelky Domova pro matky s dětmi v tísni v Šumperku, uživatelé sociálních služeb kontaktního centra Krédo, nízkoprahového klubu Rachot a nezaměstnaní evidovaní na Úřadu práce v Šumperku,“ vysvětlil koordinátor projektu Pavel Vavroušek.

V projektu zaměstnaní lidé také mají šanci doplnit si kvalifikaci.

„Dva zaměstnanci získali řidičská oprávnění, další na základě praktické a teoretické zkoušky obdrželi oprávnění obsluhovatele řetězových pil. Základní školení pro obsluhu křovinořezů, travních sekaček a motorové pily absolvoval v průběhu dubna i náhradní zaměstnanec projektu,“ doplnil Vavroušek.

Hlavní náplní práce je údržba travnatých ploch v okolí azylových domů a parkové zeleně v okolí domů s pečovatelskou službou.

„To v konečném důsledku vytváří podmínky pro stálé zaměstnávání osob, které v minulosti jen obtížně hledaly práci a byly ohroženy sociálním propadem,“ konstatoval ředitel společnosti Pontis Miroslav Podhajský.

Základní cíle a charakteristiky projektu jsou zveřejněnyprostřednictvím vebové stránky na www.pontis.cz. Stránky budou průběžně aktualizovány.