Stejné menu bude mít k obědu a také k večeři. Na 22. únor totiž letos připadá takzvaná Popeleční středa, pro křesťany den přísného postu a začátek příprav na Velikonoce.

Popeleční středa je začátkem čtyřicetidenního postního období. V katolické církvi je dnem přísného postu, kdy věřící nejedí maso a dosyta se najedí jen jednou za den.

„Já jsem se ale rozhodl, že ve středu budu jíst jen chleba a pít vodu. Nijak mě to nepoškodí. Období půstu vnímám jako příležitost pro jakousi duchovní očistu, ale snažím se i lépe vycházet s druhými lidmi,“ říká pan Josef.

O Popeleční středě také můžete potkat lidi, kteří mají na čele popelem namalovaný kříž. Znamení kříže na čelo tento den kněží věřícím udělují už od 11. století. Má symbolizovat kajícnost a popel se pro tento účel získává spálením ratolestí, které byly použity předchozí rok o Velikonocích při bohoslužbě na Květnou neděli.

V šumperském kostele sv. Jana Křtitele se bohoslužba spojená s udělováním takzvaného popelce koná v 18 hodin, v zábřežském kostele svatého Bartoloměje v 9.40 a v 17.30 hodin a v jesenickém farním kostele v 17 hodin.

Anketa: Víte, co znamená Popeleční středa?

Pavel Taťoun, 58 let, Loštice - Vlčice

Je to církevní svátek, co přesně znamená, to nevím, myslím, že se v něm mají lidé postit. A prapůvod má zřejmě v pohanských zvycích.

František Pelcl, 66 let, Loštice

Je to náboženský svátek, slaví se v přesně stanovenou dobu před Velikonocemi, ale co znamená, to opravdu netuším. Jsem odjakživa bezvěrec, v tomto směru jsem nevzdělaný.

Jitka Čermáková, 42 let, Králec

Vám, že jde o církevní svátek, ale přiznám se, že nevím přesně, k jakému svátku je vázán. Nejsem totiž věřící člověk. Tuším, že tento den začíná půst a koná se slavnostní mše.

Martin Lešenar, 23 let, Šumperk

Tak to nevím, nějak to souvisí s křesťanstvím? Zřejmě se někde sype popel, ale jaký to má smysl, přesně opravdu netuším.